వర్గం:ఆంధ్రప్రదేశ్ వ్యక్తులు

ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి చెందిన వివిధ జిల్లాల, వివిధ వృత్తులకు, వివిధ పదవులు అలంకరించిన వ్యక్తుల వర్గాలు, పేజీలు ఈ వర్గంలో ఉంటాయి. ఒక్కొక్క వర్గం, అందులోని ఉపవర్గాలను చూసుకుంటూ వెళ్ళండి. ఫలానా వర్గం ఈ వర్గంలో ఉండాలి గదా, ఫలానా వ్యక్తి ఈ వర్గంలో ఉండకూడదు గదా.. వంటి సందేహాలు కలిగితే ఈ పేజీకి ఉన్న చర్చాపేజీలో మీ అభిప్రాయాలు, సూచనలూ రాయండి.

This page is based on a Wikipedia article written by contributors (read/edit). Text is available under the CC BY-SA 4.0 license; additional terms may apply. Images, videos and audio are available under their respective licenses. Cover photo is available under CC BY 2.0 license.