ఆంధ్రప్రదేశ్ దర్శనీయ స్థలాలు

ఆంధ్ర ప్రదేశ్లో చాలా దర్శనీయ స్థలాలు ఉన్నాయి. వీటిని కింది విధాలుగా వర్గీకరించవచ్చు.

పుణ్యక్షేత్రాలు, చారిత్రక స్థలాలు, రమణీయ ప్రకృతి గల స్థలాలు, మ్యూజియములు, జంతుప్రదర్శనశాలలు, నదీలోయ ప్రాజెక్టులు

పుణ్య క్షేత్రాలు

చారిత్రక స్థలాలు

KONDAVEEDU REDDY'S KINGDOM GUNTUR DISTRICT

రమణీయ ప్రకృతి గల స్థలాలు

మ్యూజియములు

మృగ సంరక్షణ ప్రాంతాలు

నదీలోయ ప్రాజెక్టులు

బయటి లింకులు

This page is based on a Wikipedia article written by contributors (read/edit). Text is available under the CC BY-SA 4.0 license; additional terms may apply. Images, videos and audio are available under their respective licenses. Cover photo is available under CC BY 2.0 license.